PERSONALET I ELLEMOSEN

Sanne-ellemosen

Sanne

Formel leder af børnehaven
Født i 1969, mor til to børn fra 2001 og 2004. Uddannet pædagog fra Rudolf Steiner Børnehaveseminariet i Charlottenlund 1990-93, vikaransat i Rudolf Steiner Børnehaven Babuska i Skanderborg 1993-95, uddannet bevægelsespædagogisk eurytmist fra Eurytmiskolen i Højbjerg 1995-99, ansat pædagog i Ellemosen fra 1999.

jakob-ellemosen-ry

Jacob

Pædagog
født i 1965, far til to børn fra 1998 og 2003, i Rudolf Steinerbørnehave som femårig, Rudolf Steinerskoleelev 1.-12. klasse på Vidar Skolen i Gentofte og Sydskolen i Århus 1972-84, pædagogmedhjælper i Fritidshjemmet Peder Skrams Gade i Århus, færdiguddannet lærer ved Rudolf Steiner Lærerseminariet, Audonicon, i Skanderborg 1994, overskolelærer ved Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg 1994-2000, formand for bestyrelsen i Rudolf Steiner Børnehaven Ellemosen i Ry i 2002, ansat pædagog i Ellemosen fra 2003.

nina-ellemosen

Nina

Pædagog

Pædagog

Alle ansatte har deltaget i talrige kurser med pædagogfaglig relevans både i og udenfor Rudolf Steinerregi.

Organisation

Rudolf Steiner Børnehaven Ellemosen har en fællesledelse, der består af en bestyrelse, en praktisk gruppe, bogholderen og pædagogerne. Praktisk gruppe står for planlægning af arbejdsdage og rengøring.

Medlemmerne af bestyrelsen og den praktiske gruppe vælges på generalforsamlingen.

Børnehavens vedtægter kan rekvireres ved henvendelse til børnehaven.