Priser og betaling

Forældrebetalingen udgør pr. 1. januar 2017 kr. 2.140,- om måneden. Hertil kommer udgifter til mad & vedligeholdelse.

For børn under tre år opkræves yderligere kr. 800,-.

Beløbet opkræves forud af børnehaven.

Juli måned er betalingsfri.

Aktuelle satser kan rekvireres ved henvendelse.